Mustafa Kemal Atatürk

Atatürk Köşesi > Atatürk’ün Hayatı

Atatürk’ün Hayatı


Mustafa Kemal Atatürk 1881 yılında Selanik’te doğdu. Zübeyde Hanım annesi, Ali Rıza Efendi ise babasıdır.

Mustafa Kemal Atatürk’ün eğitim aldığı okullar şöyledir; ilkokul eğitimini Mahalle Mektebinde ve Şemsi Efendi Okulunda, ortaokul eğitimini Selanik Mülkiye Rüştiyesi ve Selanik Askeri Rüştiyesinde, lise eğitimini Selanik Askeri İdadisi, üniversite eğitimini ise Harp Okulu ve Harp Akademisinde almıştır. 1893 yılında Askeri Rüştiye’de okurken matematik öğretmeni ona Kemal ismini vermesi ile ismi Mustafa Kemal olmuştur.

23 Nisan 1920 tarihinde TBMM’nin açılmasına önder olan Mustafa Kemal Meclis tarafından da Hükümet Başkanı seçildi. 5 Ağustos 1921’de yine Meclis tarafından Başkomutan seçildi ve Sakarya Savaşı’nın kazanılmasındaki büyük emeklerinden dolayı Gazilik unvanı ve Mareşallik rütbesi ile şereflendirilmiştir.

29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet ilan edildi ve Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Cumhurbaşkanı koltuğuna oturmuştur. 1934 yılında Gazi Mustafa Kemal’e meclis “Atatürk”soyadını lâyık görülmüştür.

10 Kasım 1938 tarihinde Dolmabahçe Sarayı’nda hayata veda eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tüm ülkeyi yasa boğmuştu. Ama bu veda Türk milleti için sadece bedenen bir vedaydı. Ulu Önder Atatürk sonsuza kadar Türk milletinin kalbiminde yaşayacaktır!
 
"Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, başarı için, en hakiki mürşit bilimdir, fendir.""Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız.”
 
“Yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz."Diğer Fotoğraflar